e-Cliente·Xarxa d'Oficines·Declarar un Sinistre·Queixes i Reclamacions·Canal ètic de denúncies
 

Queixes i reclamacions

Queixes i
Reclamacions
Queixes i reclamacions
CONTACTE    

Servei d'atenció al client
934 964 796
servitel_atlantis@gacm.es

Assistència de Viatge
+(34) 934 964 880
Servicio 24 horas
 

Siniestres Llar
930 039 663
siniestroscorreo@gacm.es

Servei de Prestacions de Vida
i Accidents Personals:

935 050 150 prestaciones@atlantisgrupo.es
 

Contigo France
Tel:  +(34) 934 964 734
Fax: +(34) 934 518 014

infocontigofrance@contigofrance.es
Servei de Sinistres Patrimonials:
930 039 663
siniestroscorreo@gacm.es

AJUDI'NS A MILLORAR

La seva opinió ens interessa, faci'ns arribar els seus comentaris:
sugerencias@atlantisgrupo.es

Suggeriments, comentaris i propostes sobre la web:
web@atlantisgrupo.es


Sempre atents a les necessitats dels nostres assegurats i a fi d'oferir-los un servei de màxima qualitat, ATLANTIS posa a la seva disposició el Servei d'Atenció i Defensa del Client (SADC).

El SADC atendrà i resoldrà les seves queixes i reclamacions quan consideri que alguna decisió adoptada per la companyia no correspon a les condicions establertes en el contracte que ha subscrit, sempre que:
 • Hi hagi una decisió formal de l'asseguradora que denegui el que, a parer del demandant, li correspongui o una inactivitat de prou transcendència com per considerar que s'han perjudicat els seus drets.
   
 • L’assumpte al qual faci referència la queixa i/o reclamació no estigui o hagi estat sotmès a qualsevol instància arbitral, administrativa o judicial.

   

Qui pot reclamar?

 • El prenedor del segur, assegurat, beneficiari, tercer perjudicat o hereus legals de qualsevol d'ells.
 • Els partícips i beneficiaris de plans de pensions.
 • Les associacions i organitzacions representatives d'interessos col·lectius dels assegurats.

Quan reclamar?

El SADC atén


Queixes

Si vostè no està content amb el servei prestat per ATLANTIS, a causa de tardances, desatencions o qualsevol altre tipus d'actuació duta a terme per la companyia


Reclamacions

Si vol manifestar la seva disconformitat per una acció o omissió de la companyia que suposi un perjudici per als seus interessos o drets per incompliment dels contractes, de la normativa de transparència i protecció de l'assegurat.


El SADC NO atén


Consultes, incidències, contractacions...

Per poder respondre-li amb major eficàcia, el SADC no atén les incidències normals i/o consultes relacionades amb l'emissió i cobrament de les seves pòlisses o el tractament dels seus sinistres. Per a aquests temes, ha de dirigir-se a qualsevol dels punts de venda de ATLANTIS o els telèfons que se li faciliten en contractar el seu segur.

Com reclamar?

Per carta

La queixa i/o reclamació pot realitzar-se personalment o mitjançant representació, a través de carta dirigida al SADC de ATLANTIS, ctra. de Rubí, 72-74, Edifici Horizon, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona). En aquesta carta han d'aparèixer les seves dades personals, domicili, el nombre de la seva pòlissa o contracte, els fets que han donat lloc a la seva reclamació i el que pretén obtenir amb aquesta.


Mitjançant imprès

També pot formular la seva queixa i/o reclamació mitjançant un imprès que li facilitaran en qualsevol dels nostres punts d'atenció, per a tal efecte.


Per la web

El SADC també atén les reclamacions enviades a través de nostra Full de Queixes i Reclamacions, en aquesta pàgina web.


Contactes:

Si desitja major informació,a més, posem a la seva disposició:

 • el telèfon 900 898 120, disponible de 8:30 h a 20 h, de dilluns a divendres
 • l'adreça de correu electrònic: sac_atlantis@gacm.es
 • el nº de fax: 934 826 511

Com resol Atlantis la seva reclamació?

Una vegada recopilades totes les informacions necessàries per poder analitzar la situació plantejada, el SADC gestionarà la reclamació segons el procediment previst en el Reglament ATLANTIS per a la Defensa del client.


El SADC adoptarà una proposta de resolució, que transmetrà en el termini màxim de 2 mesos a partir de la data de presentació de la seva queixa i/o reclamació.


Si no estigués conforme amb aquesta resolució, podrà presentar la seva queixa o reclamació davant del servei de reclamacions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions o exercir les accions legals que consideri oportunes davant dels tribunals competents o les Juntes arbitrals de consum.


  reglament-defensa-client.pdf
  Mida 368 KB

Full de Queixa i Reclamació

 

Reglament per a la defensa del client

Utilitzem cookies pròpies i de tercers, per a realitzar l'anàlisi de la navegació dels usuaris. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Vull saber més.
 
 Avís legal · Entitats del Grup ACM Espanya · Política de Privacitat del Grup ACM Espanya · Contacte · Mapa Web · Preguntes Freqüents · Política de cookies · Informació legal

Els productes distribuïts sota la marca ATLANTIS estan assegurats per les entitats del Grup ACM Espanya.
2020 ATLANTIS