Contigo Educa - Oferta AMPAS

CONTACTE
Contigo Educa
93 505 01 94 
Atenció al client
93 496 47 96

servitel_atlantis@gacm.es
e-cliente.jpg

MÉS INFORMACIÓ
 
Sol·licita informació sense compromís sobre les nostres promocions i fórmules de col·laboració amb les AMPAS.

93 505 01 94 
Oferta per a les AMPAS
Beneficia't dels nostres avantatges en assegurances i productes bancaris per a les AMPAS.
La llarga experiència en l'àmbit de l'ensenyament del Grup Crédit Mutuel ens permet oferir, a les AMPAS i als seus socis, assegurances i productes bancaris adaptats a les seves necessitats específiques, amb condicions preferents.
Així mateix, col·laborem activament amb la comunitat educativa en el desenvolupament d'accions que impulsin l'educació en valors, la prevenció i els hàbits saludables.
Avantatges en assegurances

ATLANTIS, una de les marques asseguradores del Grup Assurances du Crédit Mutuel, impulsa un model no especulatiu, basat en principis de l'economia social, i des de fa anys està certificada amb el segell EthSI, el qual garanteix l'acompliment de criteris  d'orientació ètica, solidaritat i responsabilitat social.


Oferta per a les AMPAS
ATLANTIS posa a disposició de les AMPAS una oferta asseguradora integral i adaptada, per a garantir la seva protecció davant qualsevol imprevist.
 • Assegurança de Responsabilitat Civil activitats de l'AMPA
 • Assegurança d'Accidents Col·lectius per a activitats extraescolars
 • Assegurança d'Accidents Col·lectius per a activitats d'estiu i vacances
 • Assegurança d'Accidents Col·lectius per a festes i actes puntuals
 • Assegurança d'Accidents Col·lectius per a voluntaris
 • Assegurança de Responsabilitat Civil per a la Junta Directiva
 
Oferta per als socis i famílies de les AMPAS
ATLANTIS ofereix una completa gamma de productes i serveis asseguradors, els quals combinen qualitat, transparència i ètica, amb condicions especials per als socis de les AMPAS vinculades.
Seguro de Auto Assegurança d'Auto

Tarifes especials per als fills que s'incorporen a la conducció, així com per a vehicles elèctrics i de baix ús.
Seguro Dental Assegurança Dental
 • Tarifa especial: 9,50 €/mes per assegurat
 • Fins als 15 anys, tots els actes sense cost (excepte ortodòncia)
Promociones seguros Accés a promocions especials d'assegurances

Auto, Llar, Vida, Salut, Mascotes, Decessos...

Avantatges en productes bancaris

Compte Nòmina i Dipòsit Benvinguda
1/6
Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menys risc i 6/6 de més risc.
El Banc està adscrit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit, creat pel Reial Decret-Llei 16/2011, de 14 d'octubre. Per a dipòsits en diners, l'import màxim garantit és de 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.

TARGOBANK, filial del Grup Crédit Mutuel a Espanya, ofereix productes financers a persones i empreses a través de les seves 125 sucursals, emfatitzant valors com la proximitat, la responsabilitat i un compromís actiu.


Oferta per a les AMPAS
A través de TARGOBANK, les entitats vinculades a ATLANTIS poden gaudir de condicions preferents en comptes corrents i productes financers.
 
Oferta per als socis i famílies de les AMPAS
A través de TARGOBANK, els socis d'AMPAS vinculades poden gaudir de condicions preferents en els seus productes bancaris.
Cuenta Nómina Plus Compte Nòminaa
 • Assegurança d'accidents1
 • Serveis de gestió i assessorament gratuïts1
 • Accés al quadre mèdic a preus especials1
 • Serveis mèdics complementaris gratuïts1
 • Sense comissions d'administració i manteniment de la teva nòmina o pensió, transferències i ingrés de xecs gratis2
 • Targetes de crèdit i dèbit gratuïtes3
 • Accés sense comissions per a retirada d'efectiu amb targeta de dèbit en més de 3.000 caixers automàtics a Espanya
 • Banca a distància sense costos de subscripció ni manteniment i alertes SMS gratuïtes
 • Descobert automàtic de nòmina4
Préstamo Hipotecario Préstec Hipotecari

Condicions preferents per a socis i famílies de les AMPAS.

Els préstecs hipotecaris es dissenyen de manera personalitzada segons les necessitats econòmiques de cada client.
Préstamo Personal Préstec Personalb
 • TIN: 7,50% (TAE: 8,43%) per a 60 mesos
 • Des de 5.000 € fins a 30.000 €
 • Fins a 8 anys per pagar el teu préstec
 • Comissió d'obertura: 1%
Depósito Bienvenida Dipòsit Benvingudac
 • TIN: 0,30% (TAE: 0,30%)
 • Termini: 3 mesos
 • Fins a 50.000 €
 • Sense comissió de cancel·lació

Contigo Educa és un producte fet amb l'experiència de TARGOBANK i l'exitosa trajectòria d'Atlantis, pensat especialment per a tu.

Perquè #contigocreamos


Text legal relatiu als productes financers:
aCompte Nòmina.
Oferta vàlida fins al 31/12/2019.
Per a nòmina/pensió a partir de 600 €. Sense compromís de permanència.
1Assegurança d'Accidents i serveis que únicament cobreixen el primer titular del Compte Corrent. Serveis de gestió i assessorament telefònic en assistència en viatge, orientació social, jurídica i defuncions. Accés al quadre mèdic de l'entitat asseguradora, a preus especials, sense necessitat de tenir contractada una assegurança de salut. Serveis mèdics complementaris gratuïts consistents en una revisió dental, una neteja bucal, una quiropòdia i una primera entrevista amb psicòleg, per any. Els serveis gratuïts que ofereix el producte només es prestaran, sempre que existeixi aquesta possibilitat i concertació, a la localitat geogràfica de què es tracti. L'Assegurança d'Accidents i els serveis estan definits a les condicions generals i a la fitxa de la pòlissa Assistència Personal Col·lectius. Entitat asseguradora: Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, S.A., amb domicili social a Sant Cugat del Vallès (08174), Edifici Horizon, carretera de Rubí, 72-74, NIF A65782807, inscrita en el RM de Barcelona, Volum 43402, Foli 171, Full B-423520, Inscripció 10a, i en el Registre Administratiu d'Entitats Asseguradores amb la clau C790. Assegurances intermediades a través de la xarxa d'oficines de TARGOBANK, S.A.U., amb domicili social a Madrid (28043), carrer Ramírez de Arellano, 29, inscrit en el RM de Madrid, Volum 1326, Foli 70, Full M-14751, Secció 8, NIF A79223707, i en el Registre del Banc d'Espanya amb la clau 0216, per l'Operador de Bancassegurances vinculat TARGOSEGUROS MEDIACIÓN, S.A., amb domicili social a Sant Cugat del Vallès (08174), Edifici Horizon, carretera de Rubí, 72-74, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 43705, Foli 55, Full B 436028, Inscripció 5, i en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances sota el número OV0069. Aquesta matriculació pot comprovar-se al lloc Internet www.dgsfp.mineco.es. NIF A86259074, núm. IVA ESA86259074.
2Gratuïtes les transferències no urgents, nacionals o a països de la Unió Europea, realitzades en euros a través de Banca a Distància per un import màxim transferible al mes de 6.000 €. Queden excloses les transferències en concepte de nòmina o pensió i les ordres permanents de transferència.
3Targeta de dèbit gratuïta. Pagaments realitzats amb la targeta de crèdit Classic d'almenys 1.200 €/semestre (equivalent a 200 €/mes). En cas contrari es cobrarà el manteniment anual de la targeta.
4TIN: 5,95 %. TAE 6,2020 %. Descobert automàtic de nòmina. Comissió de descobert 0 %. Mínim 0 €. TAE calculada per a un supòsit de descobert de nòmina d'un client particular de 2.000 €, amb termini d'1 mes, liquidació mensual (la primera liquidació es realitzarà un mes després de l'obertura) i amortització única al venciment. Import total a pagar (Recuperació de cost 2.000 € + Interessos 10,25 €) 2.010,25 €.
Les operacions estaran subjectes a estudi i aprovació per part de TARGOBANK. TARGOBANK, S.A.U., domicili social al carrer Ramírez de Arellano, 29, 28043 Madrid. Registre mercantil de Madrid, Volum 1326, Foli 70, Secció 8a, Full M-14751. NIF A79223707. Registre Banc d'Espanya 0216.

bPréstec Personal
Oferta vàlida fins al 31/12/2019.
Préstec personal al TIN: 7,50%, TAE: 8,43%. Comisiió d'obertura 120 € (1% de l'import del préstec). Fins a 30.000 €. Termini màxim: 96 mesos. Amb la màxima tranquil·litat gràcies a la nostra Assegurança de Préstecs TARGOBANK. TAE calculada per a un préstec de 12.000 €, en 60 quotes mensuals de 240,46 €, si es contracta el préstec amb una Assegurança de Préstecs per als riscos de defunció i pèrdua total i irreversible d'autonomia “Gran Invalidesa”, amb una prima única de 53,92 €, calculada per a una persona de 35 anys. Import total a pagar (capital + interessos + assegurances + comissió d'obertura) de 14.601,24 €. En cas de no contractar l'assegurança, els tipus d'interès seran TIN: 9,50%, TAE: 10,40%. Comissió d'obertura 120 € (1% de l'import del préstec). TAE calculada per a un préstec de 12.000 €, en 60 quotes mensuals de 252,02 €. Import total a pagar (capital + interessos + comissió d'obertura) de 15.241,34 €. Préstec personal al TIN: 7,50%, TAE: 8,58%. Comissió d'obertura 120 € (1% de l'import del préstec). Fins a 30.000 €. Termini màxim: 96 mesos. Amb la màxima tranquil·litat gràcies a la nostra Assegurança de Préstecs TARGOBANK. TAE calculada per a un préstec de 12.000 €, en 48 quotes mensuals de 290,15 €,  si es contracta el prèstec amb una Assegurança de Préstecs per als riscos de defunció i pèrdua total i irreversible d'autonomia “Gran Invalidesa”, amb una prima única de 53,92 €, calculada per a una persona de 35 anys. Import total a pagar (capital + interessos + assegurances + comissió d'obertura) de 14.100,97 €. En caso de no contractar l'assegurança, els tipus d'interès seran TIN: 9,50%, TAE: 10,50%. Comissió d'obertura 120 € (1% de l'import del préstec). TAE calculada per a un préstec de 12.000 €, en 48 quotes mensuals de 301,48 €. Import total a pagar (capital + interessos + comissió d'obertura) de 14.590,93 €. Les asseguradores de l'Assegurança de Préstecs són ACM IARD S.A., Sucursal a Espanya, amb domicili social a Madrid (28006), c/ Claudio Coello, 123, inscrita en el RM de Madrid, T. 28.999, F.117, S. 8, H. M-522190, NIF W0017548I, i en el Registre Administratiu d'Entitats Asseguradorrs amb la clau E0200 per al risc Pèrdua de Feina i ACM VIE, S.A., Sucursal a Espanya, amb domicili social a Madrid (28006), c/ Claudio Coello, 123, inscrita en el RM de Madrid, T. 29.069, F.60, S. 8, H. M-523410, NIF W0017546C, i en el Registre Administratiu d'Entitats Asseguradores amb la clau E0199 per als riscos Defunció, Pèrdua Total i Irreversible d'Autonomia “Gran Invalidesa”, Invalidesa Absoluta i Permanent Accidental i Incapacitat Total Temporal.

cDipòsit Benvinguda
Oferta vàlida fins al 31/12/2019.
Amb durada de 3 mesos. Amb liquidació d'interessos a venciment. TIN 0,30% TAE 0,30%. Exclusiu per a nous clients i/o noves aportacions.


Utilitzem cookies pròpies i de tercers, per a realitzar l'anàlisi de la navegació dels usuaris. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Vull saber més.
 
 Avís legal · Entitats del Grup ACM Espanya · Política de Privacitat del Grup ACM Espanya · Contacte · Mapa Web · Preguntes Freqüents · Política de cookies · Informació legal

Els productes distribuïts sota la marca ATLANTIS estan assegurats per les entitats del Grup ACM Espanya.
2019 ATLANTIS