Especials·Recomanacions·Glossari d Assegurances·Enllaços d'interès
 

Preguntes Freqüents

CONTACTE
Atenció al client
934 964 796

servitel_atlantis@gacm.es
 Altres serveis i telèfons
 Cercador d'Oficines
 Horari d'obertura reduït: dilluns a  divendres de 8 a 15 h
CP:
e-cliente.jpg

Preguntes més freqüents d'AUTOMÒBIL
 

1. Quins vehicles es poden assegurar a través d'ATLANTIS
És possible contractar l’assegurança per a vehicles turisme, monovolum, tot terreny, derivats de turisme, furgonetes, motocicletes i ciclomotors, sempre que siguin d'ús exclusivament particular.


2. Tinc un vehicle vell i mai no circulo amb ell, estic obligat a assegurar-lo?
Sí, la normativa legal actual imposa que tot propietari d’un vehicle a motor que tingui l’estacionament habitual a Espanya ha de contractar l’assegurança de subscripció obligatòria per a aquell vehicle.


3. Tinc un vehicle amb matrícula estrangera, el puc assegurar a través d'ATLANTIS?
No, segons la normativa internacional, ha d’assegurar el vehicle amb una companyia asseguradora que tingui l'establiment en el país on s'hagi matriculat el vehicle o que operi en lliure prestació de serveis.


4. Quina documentació haig de portar en el vehicle?
Documentació d’assegurança: Si circula només per Espanya, o per països de la Unió Europea (UE), n’hi ha prou que dugui l’últim rebut bancari de pagament de l’assegurança. Si, en canvi, té previst de viatjar a un país fora de la Unió Europea, també li cal dur la carta verda.

Altra documentació: al marge de la documentació de l’assegurança, també cal que en el vehicle dugui el permís de circulació i la fitxa tècnica.

5. Qui pot conduir el vehicle estant totalment assegurat?
Només els conductors declarats a la pòlissa gaudeixen de la plena cobertura del contracte. Per aquest motiu, és molt important que si té previst d’autoritzar algú a conduir el seu vehicle, ho comuniqui prèviament a l'asseguradora.


6. Què passa si alguna dada de la meva pòlissa no és correcta?
En cas que detecti que alguna de les dades indicades en el seu contracte no és correcta o ha canviat, cal que ens ho comuniqui de seguida, ja que podria afectar la cobertura i, per tant, la gestió de tot sinistre que es pogués produir.


7. Vull vendre el meu vehicle, ho haig de notificar a la companyia d’assegurances?
Sí, a l’article 34 de la Llei de contracte d’assegurança s’estableix que una vegada feta la venda cal comunicar-la per escrit a l’assegurador o als seus representants en el termini de 15 dies.


8. Puc donar de baixa la meva assegurança abans del venciment?
La prima de l’assegurança té caràcter anual i indivisible. Per tant, encara que vostè gaudeixi d’una fórmula de pagament fraccionada, està obligat a pagar tota l’anualitat.


9. Quina documentació necessito per sol•licitar un pressupost personalitzat?
Per agilitzar el procés de càlcul de l’oferta, li recomanem que tingui a mà:

 • Permís de circulació.
 • Fitxa tècnica del vehicle.
 • Permís de conduir.
 • Últim rebut de la seva assegurança actual.

 


10. Quina modalitat d’assegurança m’interessa més?
Tot i que disposem d’una àmplia varietat de modalitats d’assegurança i de possibilitats d’ampliació a fi que la seva assegurança s’adapti sempre a les seves necessitats, li recomanem que:

 • si el seu vehicle és nou/km 0, opti per la modalitat de tot risc (amb franquícia o sense)
 • si el vehicle no és nou però la seva antiguitat no supera els cinc anys, la modalitat d’assegurança més convenient és el tot risc amb una franquícia d’import mitjà (per exemple de 300 €)
 • a partir del cinquè any, recomanem contractar una assegurança a tot risc amb una franquícia alta (per exemple de 600 €) o a tercers el més ampli possible

 


11. Com puc enviar la documentació sol•licitada per contractar?
Per fax, correu ordinari o correu electrònic.


12. Quines formes de pagament puc triar?
L’abonament de la prima d’assegurança s’ha de fer per mitjà de domiciliació bancària i pot triar si ho vol fer per mitjà d’un únic pagament o fraccionant-lo en semestres o trimestres.


13. Quins descomptes puc assolir en la meva pòlissa?
La nostra escala de bonificacions arriba a un 55% de bonificació i pot gaudir d’un descompte major en funció de la seva antiguitat com a client i del nombre d’assegurances que tingui contractades amb nosaltres.
 

14. Com renovo la meva assegurança?
La renovació es fa de manera automàtica. De tota manera, abans li informarem de les condicions de l’assegurança per a l’anualitat següent.
 

15. Quins canvis es poden fer en el contracte? Com els faig?
Es pot fer qualsevol canvi en les dades de la pòlissa o en les seves cobertures sempre que el producte contractat ho permeti.


16. Com em dono de baixa en la meva companyia anterior?
Segons la llei, ha d’avisar la seva companyia amb dos mesos d’antelació. Això no obstant, la majoria d’entitats accepten terminis més reduïts. Per aquest motiu, el millor és posar-s’hi en contacte directament i manifestar-los la seva voluntat.


17. Què és la franquícia?
És la quantitat que queda a càrrec de l’assegurat en la reparació d’un sinistre. D’aquesta manera la companyia i l’assegurat comparteixen les despeses i l’assegurat aconsegueix uns preus més reduïts. La franquícia únicament s’ha d’abonar en cas que hi hagi un sinistre que afecti les garanties sobre les quals s’aplica.


18. Què és la carta verda?
És un certificat internacional d’assegurança que acredita la contractació de l’assegurança de subscripció obligatòria. Es necessita per circular per l’estranger llevat a la Unió Europea i Andorra.Carnet per punts

 

Excés de velocitat

Si li treuen 4 punts per excés de velocitat (circulant a 140 km/h quan el límit estava en 120 km/h), l’assegurança d’Atlantis dóna cobertura?
Sí. Les cobertures que li oferim són:

 • Assistència jurídica, incloent-hi la redacció de recursos
 • Assessorament jurídic telefònic
 • Pagament del curs opcional de recuperació parcial de punts
 • Si la resta dels 4 punts suposa la pèrdua total, té dret al pagament proporcional del subsidi de 150 € i al pagament proporcional del curs de recuperació del permís
 • Defensa jurídica. La té inclosa però no la necessita en aquest cas


Cinturó de seguretat

Li treuen 9 punts per no dur cordat el cinturó de seguretat. Com saber si és correcte? Com recórrer aquesta multa?
La pòlissa d'assegurança ATLANTIS Auto li ofereix assistència jurídica que inclou l'assessorament sobre la sanció imposada i la redacció de l'escrit de recurs.
Si es tractés d’una consulta urgent, pot fer una consulta telefònica; l’atenem durant les 24 hores,
En cas de multes el que no cobreix la seva pòlissa és el pagament de la sanció imposada.

 


Alcoholèmia

En un control rutinari, el paren i li fan una prova d’alcoholèmia en què dóna positiu. Immediatament li retiren el carnet. Quina cobertura té per gestionar aquest fet?
Les cobertures que té són: assessorament telefònic i assistència jurídica per redactar recursos de multa. No té dret a la percepció de subsidis.Cursos de recuperació de punts

Els paguen a Trànsit o a mi? Quan? Quant costen?
L'asseguradora abona l’import del curs directament al conductor, via transferència bancària, una vegada l’hagi fet i després d’haver-ne presentat els justificants de pagament.
En aquest moment (setembre 2007), el curs de recuperació parcial costa 170 €, dura 12 hores i permet recuperar 4 punts. El curs de recuperació de carnet per pèrdua total de punts costa 320 € i té una durada de 24 hores.Diversos conductors

En el meu cotxe som 3 conductors. Ens paguen a tots els cursos de recuperació de punts a mesura que els anem perdent o hi ha un límit?
Sí, però amb matisos. La cobertura de pagament del curs per a la recuperació parcial de punts empara tots els conductors, però és important tenir en compte que:

 • Cada pòlissa dóna dret al pagament d’un únic curs l’any
 • L’assegurat, en el moment de contractar aquesta cobertura, ha de tenir intacte el nombre de punts
 • La llei sols permet que cada conductor faci un curs de recuperació de punts cada 2 anys

 


Retirada de carnet

Em posen una multa i em treuen el carnet durant 1 mes, cobro els 150 €?
No. La retirada del carnet per sanció directa és suspensió. Només cobra si ha contractat el subsidi opcional.
El dret a cobrar el subsidi de 150 € s’adquireix quan es produeix revocació del carnet (pèrdua total de punts).
Preguntes més freqüents de LLAR
 

1. Com em dono de baixa en la meva companyia anterior?
Segons la llei, ha d’avisar la seva companyia amb dos mesos d’antelació. Això no obstant, la majoria d’entitats accepten terminis més reduïts. Per aquest motiu, el millor és posar-s’hi en contacte directament i manifestar-los la seva voluntat.
 

2. Com renovo la meva assegurança?
La renovació es fa de manera automàtica. De tota manera, abans li informarem de les condicions de l’assegurança per a l’anualitat següent.
 

3. Puc donar de baixa la meva assegurança abans del venciment?
La prima de l’assegurança té caràcter anual i indivisible. Per tant, encara que vostè gaudeixi d’una fórmula de pagament fraccionada, està obligat a pagar tota l’anualitat.
 

4. Quins canvis es poden fer en el contracte? Com els faig?
Es pot fer qualsevol canvi en les dades de la pòlissa o en les seves cobertures sempre que el producte contractat ho permeti.
 

5. Quina és la diferència entre atracament i furt?
En el furt es produeix apropiació amb finalitat de lucre d’una cosa aliena sense ús de la força, violència o intimidació de les persones. Es diferencia del robatori o atracament en el fet que en aquest últim es produeix l’ús de la força, violència o intimidació.
 

6. Hi queden cobertes les avaries d’aparells i electrodomèstics de la casa?
Les ocasionades per tempestes elèctriques, curtcircuits i pujades de tensió, sí. Les avaries pròpies dels aparells, no.
 

7. Quin tipus de danys ocasionats per l’aigua es cobreixen?
Sí que cobrim els ocasionats en mobiliari, parets i objectes després d’escapaments o desbordaments d’aigua en el nostre pis o procedents del veí.
No cobrim les reparacions de canonades que no han produït danys.
 

8. Què passa en cas d’incidents produïts per fenòmens meteorològics?
Tots els danys produïts a causa de pluja, pedra o vent en mobiliari, tendals o parets, entre d’altres, queden del tot coberts. Però no ho estan els danys que ja cobreix el Consorci de Compensació d’Assegurances.
 

9. Què és el Consorci de Compensació d’Assegurances?
És un organisme públic, que depèn de l’estat i que dóna resposta i salvaguarda els interessos dels perjudicats quan es produeixen sinistres que no estan coberts per l’assegurança privada.
Aquest seria el cas, per exemple, de tenir un accident amb un vehicle contrari que no disposés d’assegurança i, a més, el seu conductor fos insolvent.
Juntament amb aquests casos, se’n cobreixen d’altres de produïts per determinats fenòmens de la naturalesa (terratrèmols, sismes marins, inundacions extraordinàries...) i per esdeveniments derivats de fets d’incidència política i social, com ara violència per terrorisme o motins.
La seu central del Consorci és a Madrid i compta amb oficines regionals arreu d’Espanya.
 

10. Les campanes i les calderes tenen la consideració de mobles de cuina?
No. No són mobles de cuina. Són electrodomèstics. Tot i que són aparells elèctrics, els considerem part del continent (valor de nou) perquè són electrodomèstics que es lliuren amb l’habitatge de nova construcció (en cuines equipades).
En cas de sinistre, s’acostuma a donar alguna d’aquestes tres situacions:

 1. Si l’assegurat és propietari de l’habitatge i només en té assegurat el contingut a través d'Atlantis, ha d’acudir a la companyia que n’assegura el continent.
 2. Si l’assegurat no és propietari de l’habitatge i té subscrit el contingut, li queda cobert per obres de reforma incloent-lo en una clàusula especial, o acreditant amb factura la seva propietat (o a través de perit en evidenciar-se que és recent amb contracte de lloguer més antic, per exemple).
 3. Quan l’assegurat no és propietari de l’habitatge, i no és propietari de la caldera i de la campana, els danys que pugui causar a aquests electrodomèstics quedarien coberts per la RC Extracontractual, sempre que siguin resultat d’un fet de caràcter accidental.


11. Objectes especials (joies, antiguitats, quadres...):
Com se n’acredita el valor en cas de sinistre si l’assegurat no en té les factures?

Sempre convé aportar factures, fotos o taxació d’un joier, però, en cas que se’n disposi, si es produís un sinistre se sol•licita la intervenció pericial i és el perit el qui valora segons els cànons estàndard i les característiques de l’habitatge assegurat.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers, per a realitzar l'anàlisi de la navegació dels usuaris. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Vull saber més.
 
 Avís legal · Entitats del Grup ACM Espanya · Política de Privacitat del Grup ACM Espanya · Contacte · Mapa Web · Preguntes Freqüents · Política de cookies · Informació legal

Els productes distribuïts sota la marca ATLANTIS estan assegurats per les entitats del Grup ACM Espanya.
2020 ATLANTIS