Col·lectius

 
CONTACTE
Atenció al client
901 500 300 • 93 496 47 96
servitel_atlantis@gacm.es

Central
C/ de López de Hoyos, 145 - 2ª. 28002 Madrid
Dilluns a Divendres, de 9-14h i de 15h-18h
marivalhernandez@atlantisgrupo.es

 Altres serveis i telèfons                     
 Cercador d'Oficines
CP:
e-cliente.jpg
* Productes exclusius i de contractació limitada per a determinats col·lectius o entitats associades a ATLANTIS, o als socis o membres de les mateixes.
La filosofia d’aquestes assegurances és la d’atorgar la màxima protecció als bens i al patrimoni de col·lectius i organitzacions (mitjançant les garanties de danys i responsabilitat civil), així com als seus membres, amb cobertures de productes personals (vida i accidents). 
La gamma de productes que ofereix ATLANTIS es completa amb el nostre servei de consultioria i amb una sèrie d’asseguranças exclusives per als nostres socis estratègics i col.lectius afins.
Assegurances de Vida i Accidents Col.lectius
Seguros de vida y accidentes colectivos Destinats a col.lectius de persones interessades en assegurar un capital, agrupadament, per al cas de defunció o incapacitat. A l’assegurança d’accidents també es pot incloure l’assistència sanitària.
Assegurances de Covenis Col.lectius
Seguros de convenios colectivos Assegurances de Vida o Accidents disenyats per donar resposta als compromisos adquirits pels empresaris davant els seus treballadors en matèria de previsió social, mitjançant els convenis col.lectius, acords d’empresa o disposicions equivalents. Atlantis Vida Convenis és un producte col.lectiu de vida innominat que ofereix un ampli ventall de garanties de defunció i incapacitat per l’assegurament dels treballadors.
Assegurances de cursos de formació
Seguros de cursos de formación Asseguren la cobertura d’Accidents dels alumnes durant la seva particpació en cursos de formació teòric-pràctics, així com la possible Responsabilitat Civil de l’entitat organitzadora que es deriva de la impartició dels mateixos.
Assegurances de rendes de prejubilació
Assegurances de rendes de prejubilació
Assegurances de rendes a favor de col.lectius de treballadors afectats per acomiadaments col.lectius o qualsevol altra manera de desvinculació laboral, exterioritzant l’obligació del pagament de les prestacions pactades com a conseqüència de la pèrdua de feina i assegurant les cotitzacions a la Seguretat Social per la posterior percepció de la pensió contributiva de jubilació.
Assegurances de col.lectivitats
Seguros de colectividades
Assegurança multirisc destinada principalment als locals, dependències i oficines que són propietat dels nostres socis estratègics, o bé on exerceixen la seva activitat.
Les cobertures s’estenen a tot tipus de Danys materials (incendi, robatori, fuita d’aigua, trencament de vidres, catastròfics...,etc) patits tant al Continent com al Contingut, i es complementen amb les cobertures de Responsabilitat Civil per danys causats a tercers.
Assegurances de Pèrdues Pecuniàries
Seguro de pérdidas pecuniarias diversas
Protegeix el salari de determinats grups d’afiliats en cas de suspensió de feina i salari per un fet derivat de la seva activitat professional. També inclou les despeses i fiances per la defensa penal.
Assegurances de Responsabilitat Civil
Responsavilidad Civil
Garanteixen la responsabilitat civil extracontractual que es pugui derivar per un assegurat com a conseqüència dels danys i prejudicis causats involuntariament a tercers.
L’esfera de responsabilitat bàsica és la que es deriva de l’explotació del negoci o activitat de l’entitat assegurada i de l’ús de locals comercials durant aquesta explotació. Existeix la possibilitat d’ampliació opcional d’aquesta cobertura a la responsabilitat civil patronal, a la responsabilitat civil de productes subministrats i a la responsabilitat civil que es deriva de la propietat de l’immoble.


Assegurances distribuïdes sota la marca Atlantis i assegurades per AMGEN, pertanyents al Grup internacional Assurances du Crédit Mutuel, un gran grup assegurador compromès amb les persones.

 
Utilitzem cookies pròpies i de tercers, per a realitzar l'anàlisi de la navegació dels usuaris. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Vull saber més.
 
 Avís legal · Entitats del Grup ACM Espanya · Política de Privacitat del Grup ACM Espanya · Contacte · Mapa Web · Preguntes Freqüents · Política de cookies · Informació legal

Els productes distribuïts sota la marca ATLANTIS estan assegurats per les entitats del Grup ACM Espanya.
2019 ATLANTIS