Consultoria, assessorament i correduría

Consultoria, asesoramiento y correduriaConsultoria, asesoria y correduriaConsultoria, assessorament i correduria
ATLANTIS
Consultoria, asesoramiento y correduria
 
CONTACTE
Atenció al client
934 964 796

servitel_atlantis@gacm.es
Central
C/ de López de Hoyos, 145 - 2ª, 28002 Madrid
Dilluns a Divendres, de 9 a 14 h i de 15 a 18 h
Consultoria
915 913 199

consultoria@atlantisgrupo.es
Correduria
correduria@atlantisgrupo.es
 Altres serveis i telèfons
 Cercador d'Oficines
 Horari d'obertura reduït: dilluns,  dimecres i divendres de 8:30 a 14 h  (dimarts i dijous, tancat)
CP:
e-cliente.jpg

Consultoría, asesoramiento y correduría Consultoría, asesoramiento y correduría

Consultoria tecnicoactuarial

A través del seu departament de Consultoria, ATLANTIS ofereix un servei complet en matèria d’assessorament en:


Processos de reestructuració de plantilles i instrumentació d’indemnitzacions en forma de rendes

Dins dels processos de reestructuració de plantilles, les indemnitzacions a treballadors amb almenys 55 anys poden instrumentar-se en forma de renda salarial mensual, que a més permet al treballador assolir l’edat de jubilació amb un cert nivell d’ingressos, garantint que s’aportin les cotitzacions necessàries per aconseguir la pensió de jubilació més gran possible.


ATLANTIS disposa de solucions adaptades plenament a aquests processos, aportant un equip d’actuaris altament especialitzat, els quals proporcionen un assessorament professional complet per al procés.Serveis oferts:

 • Assessorament actuarial en la negociació: fiscalitat, seguretat social, pensions, atur, jubilació, etc.
 • Valoració qualitativa i quantitativa de cada proposta.
 • Redacció dels acords.
 • Instrumentació en pòlisses d’assegurances, mediació i assegurament.
 • Atenció postvenda fins a la jubilació.
 • Sessions explicatives individuals o col·lectives amb càlculs individualitzats, incloses les pensions de jubilació.

Previsió social complementària

ATLANTIS disposa d'un equip de professionals altament format per desenvolupar les tasques d’acompanyament i assessorament en processos de quantificació i/o transformació de compromisos per pensions de les empreses amb els seus treballadors, a través dels quals negocien o conformen els sistemes de previsió social complementària més habituals, com són els plans de pensions o les assegurances col·lectives de vida, accidents o estalvi per a la jubilació.


Són processos amb una alta exigència tècnica en què les parts presentaran les seves anàlisis professionals, estudiant tots els aspectes necessaris relacionats amb la normativa d’assegurances, fiscal i de seguretat social, de manera que es conegui amb la màxima precisió possible quin és l’escenari normatiu, les garanties que aporta cada solució, els riscos implícits, i els costos associats tant al procés com al propi instrument triat.


Així, les solucions més habituals seran:

 • Assegurament de Plans de Pensions.
 • Assegurances de Vida i Accidents de Convenis Col·lectius.
 • Pla de Previsió Social Empresarial (PPSE).
 • Altres productes complexos com la responsabilitat civil (RC) de les Comissions de Control dels plans de pensions.

Valoració de compromisos per pensions

Entre les tasques que normalment s’aborden dins la negociació col·lectiva de les empreses amb els seus treballadors, existeixen qüestions d’un alt contingut tecnicoactuarial que requereixen d’assistència per part de professionals d’ambdues parts per al seu desenvolupament. ATLANTIS compta amb un servei professional que pot assistir convenientment a nivell tècnic en aquests processos.


Servicios oferts:

 • Assessorament actuarial per a la valoració qualitativa i quantitativa, i la seva possible transformació, de qualsevol compromís per pensió que les empreses mantinguin amb els seus empleats:
  • Premis per jubilació.
  • Assegurances de vida, invalidesa o pensions complementàries, etc.
  • Rendes a la jubilació.
  • Altre tipus de beneficis socials.
 • Exteriorització, instrumentació i mediació d’aquells compromisos en pòlisses d’assegurances conforme a la normativa a aquests efectes.
 • Creació de solucions / eines de càlcul per a la quantificació de compromisos.

 

Formació en assegurances

A vegades, tant per afrontar qualsevol procés de negociació de reestructuració de plantilles, com per transformar compromisos per pensions o crear-ne algun de nou, cal formar mínimament personal que pugui exercir aquestes funcions. ATLANTIS també disposa d’aquesta solució, podent dissenyar i impartir cursos a mida, personalitzats tant en contingut com en durada, i incorporant tota l’experiència real en aquestes qüestions que l’equip professional ha pogut recollir durant els darrers anys.


Cursos de formació a mida en:

 • Pensions: estudi teoricopràctic del nou sistema públic de pensions de jubilació.
 • Assegurances i la seva fiscalitat: recorregut per la normativa i la pràctica de les assegurances de vida.
 • Les rendes com a solució als processos de reestructuració de plantilles: normativa de la Seguretat Social i fiscalitat amb aplicació a casos pràctics.

ATLANTIS aporta els elements diferenciadors següents:
 • Equip altament especialitzat de professionals, dedicat en exclusiva i actualitzat permanentment en normativa tant fiscal com de Seguretat Social.
 • Software propi, desenvolupat per al càlcul de prestacions públiques, incloses les pensions de jubilació.
 • Assessorament presencial.
 • Interlocució amb d’altres actors (advocats, empreses, companyies d’assegurances, altres consultors, etc.) en els processos de negociació.

Correduria d’assegurances

ATLANTIS Correduría complementa l’oferta del Grup, oferint totes les solucions
asseguradores disponibles per a les necessitats plantejades pels clients particulars i col·lectius sobre qualsevol risc (personal o danys).

A més, quan existeix demanda i volum suficient, dissenya productes específics per donar servei i solucions asseguradores a col·lectius a través de l’extens ventall d’entitats asseguradores amb què treballa.

Alguns dels seus principals productes són:
 • Assegurament de les cobertures de riscos dels Plans de Pensions d’Ocupació.
 • Responsabilitat civil dels membres de les Comissiones de Control dels Plans de Pensions d’Ocupació.
 • Comunitats de propietaris.
 • Responsabilitat civil dels membres de l’Executiva o Juntes de Govern d’Associacions Veïnals (D&O).
 • Defensa jurídica.
 • Assistència en viatge.
 • Embarcacions d’esbarjo.
 • Incapacitat temporal per a col·lectius.Atlantis Correduría de Seguros y Consultoría Actuarial S.A. | Calle de López de Hoyos, 145 2ª planta 28002 MADRID | Registro DGS y FP. Clave J-1402 | Concertada Assegurança de Responsabilitat Civil de conformitat amb l’Art. 27, Llei 26/2006 de 17 de juliol | R.M. de Madrid, Secció 3ª. Tom 9968. Foli 128. Full 90862-1 | C.I.F.: A-79.222.857 | Participada en més del 20% del capital social per GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U.

 
Utilitzem cookies pròpies i de tercers, per a realitzar l'anàlisi de la navegació dels usuaris. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Vull saber més.
 
 Avís legal · Entitats del Grup ACM Espanya · Memòria Social · Política de Privacitat del Grup ACM Espanya · Mapa Web · Preguntes Freqüents · Política de cookies · Informació legal

Els productes distribuïts sota la marca ATLANTIS estan assegurats per les entitats del Grup ACM Espanya.
2020 ATLANTIS