Auto·Moto·Llar·Caravanes·Dental·Vida·Decessos·Accidents·Subsidi·Mascotes·Plans d’Estalvi·Plans de Pensions
 

Promoció Estalviï 50 € en la seva assegurança


Promocio estalviï 50 euros
CONTACTE
Atenció al client
901 500 300 • 93 496 47 96
servitel_atlantis@gacm.es
 Altres serveis i telèfons
 Cercador d'Oficines
CP:

.jpg
Promoció estalviï 50 euros
Promoció estalviï 50 euros
Promoció Estalviï 50 € en la seva assegurança

Bases de la promoció

 1. Les companyies asseguradores AMGEN Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.U., Agrupació AMCI de Seguros y Reaseguros, S.A., Atlantis Vida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., pertanyents al Grup ACM Espanya, llancen una promoció denominada “Estalvia 50€ en la teva assegurança” a fi de promocionar la multisubscripció dels seus productes, sota la marca Atlantis

 2. La campanya promocional va dirigida a clients, nous i actuals, de les entitats asseguradores del Grup ACM Espanya que durant el període promocional contractin (sol·licitud) una o diverses pòlisses d'assegurança individuals de Vida, Accidents, Decessos (prima periòdica), Mascotes o Doble Previsió Personal, i que fins a l'1 de març de 2019 hagin entrat en vigor i pagat el rebut.

 3. Període Promocional: del dia 1 d'octubre de 2018 al dia 28 de desembre de 2018.

 4. La promoció consisteix en:
  • Per cada pòlissa dels rams computables amb una prima mínima de 200€, el client es beneficiarà d'un reintegrament promocional de 50€, en la primera anualitat de l'assegurança.
  • En el cas de les pòlisses contractades que no assoleixin l'esmentada prima mínima, aquestes podran agregar-se, i si conjuntament superen els 200€, el client tindrà dret a un únic reintegrament promocional de 50€.
 5. Les pòlisses noves contractades dels rams de Vida, Accidents, Decessos, Mascotes i Doble Previsió Personal han de tenir pagament anual i domiciliació bancària, quedant excloses les que en substitueixin una altra de preexistent sobre el mateix risc.

 6. El reintegrament s'abonarà per transferència bancària, durant el mes de març de 2019 i serà condició indispensable que totes les pòlisses que es beneficiïn del reintegrament promocional de 50€ vigeixin i al corrent de pagament a 1 de març de 2019.

 7. Promoció no acumulable a altres ofertes o promocions, tret de “Mesos Gratis Vida”

 8. Promoció subjecta a les normes de contractació i valoració de riscos establertes per AMGEN, Agrupació AMCI i Atlantis Vida.

 9. De conformitat amb la legislació vigent, l'obsequi o avantatges aconseguits per aplicació de la campanya estan subjectes a la tributació que en cada moment es determini per als perceptors de la promoció segons la normativa fiscal a aplicar.

 10. Queden excloses d'aquesta promoció les operacions que es beneficien de les condicions especials d'empleats del Grup ACM Espanya.

 11. Les presents bases promocionals estaran a disposició de qualsevol client o potencial client fins a l'acabament de la mateixa, dins del domini web www.atlantis-seguros.es, informant de la manera de participació en la mateixa.

 12. La participació en la present promoció, implica necessàriament la prèvia lectura i acceptació íntegra de les presents Bases per part dels participants. La seva no acceptació implicarà no poder participar en la mateixa. En cas de divergència entre els participants en la promoció i la interpretació de les presents Bases, seran competents per conèixer dels litigis que puguin, en el seu cas, plantejar-se els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, renunciant expressament els participants en aquesta promoció, al seu propi fur i domicili, de resultar diferent a l'aquí pactat.

 13. Sense perjudici dels drets adquirits dels clients que ja haguessin contractat una pòlissa beneficiant-se de la present promoció, que no es veuran alterats i es compliran en la seva totalitat, les entitats asseguradores es reserven el dret a modificar en qualsevol moment les condicions de la mateixa, fins i tot la seva possible anul·lació abans del termini prefixat, per raons tècniques, organitzatives i/o de productivitat, objectivables, comprometent-se a comunicar amb 24h d'antelació les noves bases, condicions, suspensió temporal o la seva anul·lació definitiva. Per les raons exposades, no es derivarà cap tipus de responsabilitat per a les entitats del Grup ACM Espanya.

A Sant Cugat del Vallès, a 1 d'octubre de 2018.
Utilitzem cookies pròpies i de tercers, per a realitzar l'anàlisi de la navegació dels usuaris. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Vull saber més.
 
 Entitats del Grup ACM Espanya · Política de Privacitat del Grup ACM Espanya · Contacte · Mapa Web · Preguntes Freqüents · Política de cookies · Informació legal

Els productes distribuïts sota la marca ATLANTIS estan assegurats per les entitats del Grupo ACM España.
2018 ATLANTIS