Auto·Moto·Llar·Caravanes·Dental·Vida·Decessos·Accidents·Subsidi·Mascotes·Plans d’Estalvi·Plans de Pensions
 

Promoció Llar 2 mesos gratis


Promocio estalviï 50 euros
CONTACTE
Atenció al client
901 500 300 • 93 496 47 96
servitel_atlantis@gacm.es
 Altres serveis i telèfons
 Cercador d'Oficines
CP:

.jpg
Promoció estalviï 50 euros
Promoció estalviï 50 euros
Promoció Llar “2 Mesos Gratis 2018”

Bases de la promoció

 1. Promoció vàlida per a assegurances de la llar distribuïdes sota la marca ATLANTIS i assegurades per AMGEN Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.U.
  • Els clients que compleixin les condicions d'aquesta promoció es beneficiaran de 2 Mesos Gratis mitjançant la següent fórmula: una vegada cobrat el rebut complet de la primera anualitat, es realitzarà una devolució per un import equivalent a 2 mesos. Aquest import es calcula aplicant el 16,66% sobre la prima neta anual.

 2. Promoció vàlida per a pòlisses noves de Llar (Ram 10- Producte 10) d'AMGEN Seguros Generales, contractades entre el dia 1 d'octubre de 2018 i el dia 28 de desembre de 2018, ambdós inclosos, sempre que es mantingui la campanya promocional.

 3. Aplicable a totes les modalitats de les pòlisses de llar indicades, excepte a la modalitat “Total Plus”.

 4. Exclusiva per a pòlisses amb pagament anual i domiciliació bancària.

 5. Prima total anual mínima de la pòlissa per entrar a la campanya: 90€.

 6. Els pagaments “Mesos Gratis” s'abonen per transferència bancària en el mateix compte on s'hagi domiciliat el pagament anual del rebut, transcorreguts 60 dies des de la data de l'enviament del rebut al banc i una vegada confirmat el seu cobrament.

 7. Queden excloses les pòlisses que substitueixin a una altra pòlissa preexistent de llar, subscrita amb AMGEN Seguros Generales o amb ATLANTIS Seguros (ha estat objecte de fusió per absorció per AMGEN) en els 11 mesos anteriors, o en els 24 mesos anteriors si ja s'haguessin beneficiat d'alguna campanya de Llar.

 8. No acumulable a altres ofertes o promocions.

 9. Subjecta a les normes de contractació i valoració de riscos establertes per AMGEN Seguros Generales.

 10. De conformitat amb la legislació vigent, els obsequis o avantatges aconseguits per aplicació de la campanya estan subjectes a la tributació que en cada moment es determini per als perceptors de la promoció segons la normativa fiscal a aplicar.

 11. Queden excloses d'aquesta promoció les operacions que es beneficien de les condicions especials d'empleats del Grup ACM Espanya.

 12. Sense perjudici dels drets adquirits dels clients que ja haguessin contractat una pòlissa beneficiant-se de la present promoció, que no es veuran alterats i es compliran en la seva totalitat, AMGEN Seguros Generales es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les condicions de la mateixa, fins i tot la seva possible anul·lació abans del termini prefixat, per raons tècniques, organitzatives i/o de productivitat, objectivables, comprometent-se a comunicar amb 24h d'antelació les noves bases, condicions, suspensió temporal o la seva anul·lació definitiva. Per les raons exposades, no es derivarà cap tipus de responsabilitat per a AMGEN Seguros Generales, ni per a les entitats del Grup ACM Espanya.

 13. La participació en aquesta promoció implica necessàriament que vostè accepta les presents bases.

A Sant Cugat del Vallès, a 1 d'octubre de 2018.
Utilitzem cookies pròpies i de tercers, per a realitzar l'anàlisi de la navegació dels usuaris. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Vull saber més.
 
 Entitats del Grup ACM Espanya · Política de Privacitat del Grup ACM Espanya · Contacte · Mapa Web · Preguntes Freqüents · Política de cookies · Informació legal

Els productes distribuïts sota la marca ATLANTIS estan assegurats per les entitats del Grupo ACM España.
2018 ATLANTIS