Auto·Moto·Llar·Caravanes·Dental·Vida·Decessos·Accidents·Subsidi·Mascotes·Plans d’Estalvi·Plans de Pensions
 

Promoció Llar per a Nous Clients "2 mesos gratis 2019"


Promocio estalviï 50 euros
CONTACTE
Atenció al client
901 500 300 • 93 496 47 96
servitel_atlantis@gacm.es
 Altres serveis i telèfons
 Cercador d'Oficines
CP:

.jpg
Promoció estalviï 50 euros
Promoció estalviï 50 euros
Promoció Llar per a Nous Clients “2 Mesos Gratis 2019”.

Bases de la promoció

 • Promoció exclusiva per a clients nous que contractin la seva primera pòlissa a través de la xarxa ATLANTIS, és a dir, clients que no tinguin cap pòlissa de l'esmentada xarxa en vigor en la data d'entrada en efecte de la pòlissa de llar.

 • Si en la data d'efecte de la pòlissa de llar, el client ja tingués una altra pòlissa prèvia, llavors la pòlissa de llar no podria beneficiar-se de la promoció “2 Mesos Gratis 2019”, però es podria beneficiar-se de la campanya “Vine a la teva companyia d'assegurances 2019” d'ATLANTIS, les bases de la qual són consultables a www.atlantis-seguros.es.

 • Promoció vàlida per a assegurances de la llar distribuïdes sota la marca “ATLANTIS” i assegurades per AMGEN Assegurances Generals, Companyia d'Assegurances i Reassegurances, S.A.U. (d'ara endavant “AMGEN Assegurances”).

 • Els clients que compleixin les condicions d'aquesta promoció es beneficiaran de 2 Mesos Gratis mitjançant la següent fórmula: una vegada cobrat el rebut complet de la primera anualitat, es realitzarà una devolució per un import equivalent a 2 mesos. Aquest import es calcula aplicant el 16,66% sobre la prima neta anual.

 • Promoció exclusiva per a clients nous que contractin una pòlissa de llar (Ram 10- Producte 10) entre l'1 de febrer i el 31 de juliol de 2019, ambdós inclosos.

 • Aplicable a totes les modalitats de pòlisses de llar, excepte a la modalitat “Total Plus”.

 • Prima total anual mínima de la pòlissa per entrar a la campanya: 90€.

 • Exclusiva per a pòlisses amb pagament anual i domiciliació bancària.

 • Queden exclosos de la promoció aquells clients que hagin anul·lat una pòlissa preexistent de Llar, subscrita amb AMGEN Assegurances i que hagués estat en vigor en els 11 mesos anteriors o en els 25 mesos anteriors si s'hagués beneficiat d'alguna campanya “Mesos Gratis” o “Regal màquina de cafè Nespresso”.

 • Els pagaments “Mesos Gratis” s'abonen per transferència bancària en el mateix compte on s'hagi domiciliat el pagament anual del rebut, transcorreguts 60 dies des de la data de l'enviament del rebut al banc i una vegada confirmat el seu cobrament.

 • No acumulable a altres ofertes o promocions.

 • Subjecta a les normes de contractació i valoració de riscos establertes per AMGEN Assegurances Generals.

 • De conformitat amb la legislació vigent, els obsequis o avantatges aconseguits per aplicació de la campanya estan subjectes a la tributació que en cada moment es determini per als perceptors de la promoció segons la normativa fiscal a aplicar.
 • Els empleats i col·laboradors del grup d'empreses de Crédit Mutuel Alliance Fédérale (consultables en l'esmentada pàgina web www.grupo-acm.es), així com els seus familiars directes (fins a segon grau de cosanguinitat), no podran participar en la present campanya promocional.

 • La participació en la present promoció, implica necessàriament la prèvia lectura i acceptació íntegra de les presents Bases per part dels participants. La seva no acceptació implicarà no poder participar en la mateixa. En cas de divergència entre els participants en la promoció i la interpretació de les presents Bases, seran competents per conèixer dels litigis que puguin, en el seu cas, plantejar-se els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, renunciant expressament els participants en aquesta promoció, al seu propi fur i domicili, de resultar diferent a l'aquí pactat.

 • Sense perjudici dels drets adquirits dels clients que ja haguessin contractat una pòlissa beneficiant-se de la present promoció, que no es veuran alterats i es compliran en la seva totalitat, AMGEN Assegurances es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les condicions de la mateixa, fins i tot la seva possible anul·lació abans del termini prefixat, per raons tècniques, organitzatives i/o de productivitat, objectivables, comprometent-se a comunicar amb 24h d'antelació les noves bases, condicions, suspensió temporal o la seva anul·lació definitiva. Per les raons exposades, no es derivarà cap tipus de responsabilitat per a AMGEN Assegurances, ni per a les entitats del Grup ACM Espanya.

A Sant Cugat del Vallès, a 1 de febrer de 2019.
Utilitzem cookies pròpies i de tercers, per a realitzar l'anàlisi de la navegació dels usuaris. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Vull saber més.
 
 Avís legal · Entitats del Grup ACM Espanya · Política de Privacitat del Grup ACM Espanya · Contacte · Mapa Web · Preguntes Freqüents · Política de cookies · Informació legal

Els productes distribuïts sota la marca ATLANTIS estan assegurats per les entitats del Grup ACM Espanya.
2019 ATLANTIS